Teorija, ki izbriše spol

Teorija, ki izbriše spol

Mojca Belcl Magdič, ki piše doktorat iz teorije spola, je povedala, da je danes teorija spola postala zelo absurdna, radikalna. Judith Butler zagovarja, da moramo na človeka gledati preko kategorij spola, tudi preko kategorij spolne usmerjenosti, da je človeško bitje fluidno bitje brez identitete, da sam sproti ustvarja samega sebe, hkrati se tudi njegova preteklost izbrisuje. O človeku torej ne moremo ničesar povedati, vse je stvar lastne interpretacije in lastnih odločitev. Človek je brezimensko, nedefinirano bitje.

V vsakdanjem življenju je težko razmišljati drugače kot da smo rojeni kot moški in ženska, a takšno razmišljanje se danes poskuša spreminjati preko zakonov, ki jih uveljavljajo v raznih državah. »Posledično se ta teorija spola uči po šolah, pricurlja v šolski sistem, vse od vrtca naprej, kjer učijo, da je spolov več. Sproti poimenujejo nove spole. V redu je, če si nespolen človek, človek brez spola. Enako je tudi s spolno usmerjenostjo. Učijo, da je tudi teh več in da so si med seboj enake in enakovredne. Kar pa seveda ni res,« poudarja Mojca Belcl Magdič.

Tudi v naših šolah so prostovoljci Amnesty International v delavnicah uvajali učbenik Ljubezen je ljubezen. Združena levica pa si je v svoj program zadala, da bi ta učbenik uvedli v šolski sistem. »Učbenik ima kar nekaj poglavij in v vsakem poglavju te zbode. Določene teme in stavki, ki zbodejo, so celo v rdeči barvi. O moški in ženski identiteti na primer piše, da če si rojen kot ženska, zmotno razmišljamo, da se moraš oblačiti in obnašati kot ženska, in če si rojen kot moški, je zmotno, da se moraš obnašati in oblačiti kot moški. Da je to neka prisila družbe.

Če slučajno ne veš, katere spolne usmerjenosti si (homoseksualec, lezbika, heteroseksualec), učbenik spodbuja, da moraš poskusiti. Tako jih uvaja, naj o spolnem odnosu razmišljajo, kako bi bilo, če bi bili v intimnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali z najboljšim prijateljem. Uvajajo jih v to, naj razmišljajo, ali so geji ali lezbike. Če ne vejo, naj stopijo pred ogledalo in ugotavljajo, kako se pred ogledalom počutijo, če povejo naslednji stavek: Jaz sem lezbika. Jaz sem gej. Jaz sem ženska. Jaz sem moški. Jaz nisem ne ženska ne moški. Vse torej dajejo samo na to, kako se boš ti ob teh stavkih počutil, kako jih boš ponotranjil in kaj boš ti iz sebe pozneje naredil.

O tradicionalni družini pravijo, da je zmotno prepričanje, da so za veselo harmonično življenje potrebni moški, ženska in otrok. Isto povedo tudi na koncu, da se svobodno odločiš tako za spol kot tudi za spolno usmerjenost,« je o učbeniku Ljubezen je ljubezen še povedala Mojca Belcl Magdič.

Vir: Ognjišče

Share