Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno potrjuje: ne obstaja pravica do istospolne »poroke«

Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno potrjuje: ne obstaja pravica do istospolne »poroke«

Organizacijski odbor pri Evropski državljanski pobudi (EDP) »Mama, oče in otroci« pozdravlja odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice glede primera Chapin in Charpentier vs. Francija (no. 40183/07), ki pojasnjuje, da izraz »zakonska zveza« v Evropski konvenciji za človekove pravice in temeljne svoboščine nima drugega pomena kot skupnost med moškim in žensko.

Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč razsodilo primer neveljavno sklenjene »zakonske zveze« med Stephanom Chapinom in Bertrandom Charpentierem iz leta 2004. To je bilo v času, ko še francoski pravni red ni imel pravne podlage za tovrstne »zakonske zveze«. Posledično je sodišče v Bordeauxu na zahtevo urada državnega tožilca lažno poroko razglasilo za nično.

Tožeči stranki sta se obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj sta trdili, da je sodišče, ki je razveljavilo njuno »zakonsko zvezo«, kršilo 8. in 12. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, t.j., pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen) in pravico do poroke (12. člen). Z današnjo sodbo je ESČP potrdilo, da ima izraz “zakonska zveza” iz 12. člena omenjene Konvencije jasen in nedvoumen pomen: gre za skupnost med moškim in žensko. Tako je bilo sprejeto leta 1950 in tako velja še danes.

Predsednica državljanskega odbora “Mama, oče in otroci”, Edit Frivaldszky, je dejala: »V veliko zadovoljstvo nam je, ko vidimo, da sodišče potrjuje in podpira stališče, ki ga promovira naša pobuda: zakonska zveza je nekaj posebnega in edinstvenega. Eden izmen njenih namenov je otrokom omogočiti, da bodo srečno odraščali.« Spomnila je tudi, da je otrokov najboljši interes, da je vzgojen v ljubezni in edinosti med mamo in očetom. »Konvencija za človekove pravice ne določa nikakršne pravne podlage, ki bi pritiskala na državne zakonodajalce, da bi morali na novo opredeljevati zakonsko zvezo. Če se v nekaterih krogih navaja, da je istospolna ‘zakonska zveza’ človekova pravica, so te trditve napačne, neutemeljene in v nasprotju z dobro vero«, je še povedala.

Generalna sekretarka omenjenega odbora, Maria Hildingsson, je še dodala:  »12. člen Konvencije postavlja družino v neposredno zvezo z zakonsko zvezo. Zato je jasno, da današnja razsodba vpliva na način, kako razumemo pojem ‘družina’: skupnost, ki temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko in/ali potomstvu.«

Share