Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

Tukaj lahko izveste še malo več o pobudi Mama, oče in otroci!

Vse večja razdrobljenost konceptov „družine“ in „zakonske zveze“ Evropski uniji povzroča probleme. Zakonodaja EU uporablja oba izraza, toda njun pomen je vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Predlog te pobude je popraviti to stanje s sprejetjem opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic. V skladu s členom 9 Listine EU o temeljnih pravicah v celoti spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonskih zvezah in družini.

Povezava: Evropska državljanjska pobuda

Foto: splet

Share