Zaščititi družino in zakon

Zaščititi družino in zakon

Od 5. septembra je mogoče na stojnicah po Sloveniji, kjer Gibanje za družine in otroke zbira podpise v podporo noveli krovnega družinskega zakona, oddati tudi podpis za evropsko državljansko pobudo s pomenljivim naslovom Mama, oče in otroci. O njej smo se pogovarjali z voditeljico Družinskega centra Dlan Škofije Murska Sobota mag. MOJCO MAGDIČ BELCL, ki usklajuje podporo peticiji v Sloveniji.
Kaj sploh je »evropska državljanska pobuda«?
Evropska državljanska pobuda (EDP) je novo demokratično orodje, ki državljanom EU omogoča, da postanejo aktivni del oblikovanja evropske politike. Za vsako pobudo stoji določen problem, ki teži večjo množico držav­ljanov EU in posledično zahteva rešitev na evropski ravni. Da se zahteva po izboljšanju stanja sploh zgodi, je potrebna minimalna organizirana struktura: pobudo lahko predlaga skupina sedmih organizatorjev, ki prihajajo iz vsaj sedmih držav EU. Če Evropska komisija pobudo prepozna kot skladno z evropskimi vrednotami in interesi, jo uradno registrira in s tem organizatorji dobijo zeleno luč, da lahko začnejo zbirati podporo v vseh 28 državah članicah. Če pobuda­ v letu dni od uradne registracije dobi nadevropsko podporo (vsaj milijon podpisov iz vsaj četrtine vseh držav članic), je Evropska komisija pozvana, da predloži predlog zakona, ki bo vključeval rešitev, kakršno pričaku­jejo državljani. Tako EDP deluje kot most med organizacijami civilne družbe in evropskimi ustanovami. Zaradi nadnacionalne narave predstavlja edinstven način za udeležbo državljanov v sodobnih demokratičnih procesih. Poleg tega utira pot za dialog med državljani po vsej Evropi pa tudi za komuniciranje med državljani in institucijami, torej za dialog od »spodaj navzgor«.

Kaj je temeljni cilj pobude Mama, oče in otroci?
Cilj pobude Mama, oče in otroci je zaščititi družino in zakon na evropski ravni. To pomeni, da pozivamo EU, naj se glede pojmov (in resničnosti!) »zakonske zveze« in »družine« jasno opredeli. Naj zakonsko zvezo na evropski ravni ohrani kot trajno in zvesto zvezo med moškim in žensko in družino kot skupnost, ki temelji na zakonski zvezi in/ali potomstvu. Veliko število državljanov je vse bolj zaskrbljenih, ker pojma zakonska zveza in družina postajata vse bolj razdrobljena. V zadnjih letih smo namreč opazili, da zakonodaja EU uporablja oba izraza, vendar je njun pomen vse bolj nejasen, v različnih direktivah EU pa se uporabljajo različne opredelitve. Da ne govorimo o tem, kako se zadnja leta pojma družina in zakon vse bolj razlikujeta od države do države, in to ravno zaradi pritiskov EU. Ogromno nas je, ki si tega ne želimo, in potrebno je slišati naš glas. Družina in zakon nista umetni tvorbi, ki bi ju lahko poljubno spreminjali, ampak sta resničnosti, ki sta bili človeku podarjeni, da znotraj njiju najde svoj smisel.

Pobuda si torej prizadeva uvelja­viti jasen jezik in enoznačno na evropski ravni opredeliti pojme, ­kot so »poroka«, »zakon­ci«, »družina«, »družinsko življenje« … Kaj bi to pomenilo za posamezne države članice EU? Doslej je namreč veljalo, da je zakonodaja, ki ureja področje družine, izključno v njihovi pristojnosti.
Točno tako. Področje družine še vedno­ spada pod pristojnost vsake države članice. Tako je napisano tudi v 9. členu listine EU o temeljnih pravicah. Evropska pobuda ne bo spreminjala družinske zakonodaje po državah članicah, ampak omogočila, da se na evropski ravni znova zagotovi enotno pojmovanje družine in zakona.

Ali ni prav bruseljska birokra­cija, ki je v rokah levo-li­bera­lističnih uradnikov in enako mislečih lobistov, eden izmed promotorjev LGBT agende? Ali je res mogoče pričakovati, da se bo pozitivno odzvala na milijon zbranih podpisov?
Vse je res, kar ste navedli. Toda poglejmo zadevo še z druge strani: milijon podpisov ni tako preprosto zbrati. In do sedaj je to uspelo le trem od številnih registriranih pobud. Kaj hočem s tem povedati? Če zberemo milijon podpisov, pokažemo, da državljani EU družino in zakon jemljemo zares, in Evropska komisija ne more nad tem kar tako zamahniti z roko, saj brez družine nima prihodnosti. Če pa to vendarle stori, pomeni, da se le pretvarja, da je demokratična, da jo zanima mnenje ljudi in prihodnost narodov. Osebno vidim zbiranje podpisov kot zelo smiselno še iz enega razloga: po Evropi obstajajo milijonska gibanja (Francija, Italija, Poljska, močni so tudi v Nemčiji, na Hrvaškem itd.), ki se borijo z istimi težavami in ki hkrati v svojem srcu ohranjajo isto željo – zaščititi družino in zakon. Dobro se je povezovati, spodbujati, opogumljati in se drug od drugega učiti. In če nam prvič ne uspe? Kolikokrat sta šla Mojzes in Aron do faraona?

Omenjate svetopisemska očaka … Vnaprej lahko predvidimo očitek, da skuša zlasti katoliška Cerkev preko pobude Mama, oče in otroci uveljaviti svoj pogled na družino, materinstvo, očetovstvo. Ali je peticija res »konfesionalno« omejena?

Družina in zakon sta obstajala že pred krščanstvom in pred ustanovitvijo prve države. Zato je nemogoče trditi, da si ju je izmislila Cerkev in da vsiljuje svoj pogled drugim. Družina, kot jo poznamo, je prepoznavna širom kultur in časa. Je v bistvu brezčasna, od vedno. In tudi danes velja za najbolj iskano in zaželeno skupnost, ki človeka osrečuje in izpolnjuje. Zaradi tega podpirajo pobudo različne denominacije in nasploh vsi, ki še vedno prepoznavajo, da sta moški in ženska najboljše okolje za otroka.

Koga v Sloveniji naslavljate s prošnjo, naj podpiše pobudo? Ali so ciljna skupina predvsem tisti, ki so na lanskem referendumu dosegli zavrnitev sporne novele krovnega družinskega zakona?
Ker je mogoče podporo pobudi oddati prek interneta, težko rečem, kdo vse je to že storil: ali tisti, ki so lani zavrnili novelo zakona (kot dobro vemo, je niso zavrnili samo kristjani), ali še kdo drug. Prepričana sem, da bodo tisti, ki so lani aktivno sodelovali pri referendumu, prvi, ki bodo oddali svoj glas podpore, verjamem pa, da ne bodo edini.

Podpis za peticijo bo te dni mogoče oddati sočasno s podpisovanjem pobude v podporo takšni spremembi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki želi zagotoviti človekove pravice vnukov in spoštovanje pomena starih staršev (pobudo smo predstavili v prejšnji številki Družine). Ali sta zgodbi tudi vsebinsko povezani?
Povezani sta, čisto neposredno sicer ne, smiselno pa prav gotovo. Gibanje za otroke in družine zbira podpise, da vloži predlog zakona na slovenski ravni in otrokom omogoči nepretrgano vzgojo, kot to določa Konvencija o otrokovih pravicah. Pobuda Mama, oče in otroci pa deluje na evropski ravni in omogoča, da se sliši volja vseh, ki želijo ohraniti zakonsko zvezo in družino takšno, kot je. Kar posledično pomeni, da stojimo za tem, da se ohrani pravica otrok do mame in očeta. In če to ni mogoče, vsaj do nepretrgane vzgoje, kjer otroka ne bosta vzgajala tujca, ampak domači ljudje.

Ali so že znani podatki o trenutno zbranih podpisih pri nas in tudi v drugih državah? Koliko podpisov moramo zbrati v Sloveniji, da se uvrstimo v krog t. i. kvalificiranih držav?
V Sloveniji smo pred poletjem – brez posebne kampanje – zbrali malo več kot 900 podpisov. Sedaj čakamo, koliko jih bomo zbrali skupaj z Gibanjem za družine in otroke. Sloveniji je določena minimalna kvota, to je 6.000 podpisov. Časa, da dosežemo to število, imamo še do 11. decembra, ko se uradno konča zbiranje podpisov. Zelo dobro gre Franciji, Nemčiji, Španiji in Finski, aktivni so tudi na Madžarskem in Hrvaškem, svojo kvoto bo med prvimi državami kmalu dosegla Poljska.

Vir: družina.si

Share