Mama, oče in otroci – Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

Evropska državljanska pobuda »Mama, oče in otroci« je od 11. decembra 2015 uradno registrirana peticija pri Evropski komisiji. Zbiranje podpisov trenutno poteka po vseh 28-ih državah EU.

Cilj pobude je zaščititi zakonsko zvezo in družino znotraj Evropske unije.

Opažamo namreč, da EU dokumenti že nekaj časa vse pogosteje omenjajo družino. V nekaterih primerih gredo ta besedila tako daleč, da na novo opredeljujejo družino – četudi se te opredelitve razlikujejo od enega besedila do drugega. Poleg tega je bilo v zadnjih letih sprejetih veliko poročil s strani Evropskega parlamenta glede pravnih razmerij med starši in otroci oziroma glede družine.

Vse to povzroča težave, še posebej, ker zakonska zveza in družina vse bolj postajata predmet različnih interpretacij, ki se razlikujejo od ene evropske države do druge.

Tako na koncu ni več jasno, kaj je mišljeno pod tema dvema pojmoma in zaradi tega evropska besedila postajajo nemogoča za interpretiranje in uporabo.

V teh razmerah Evropska unija nujno potrebuje jasno in natančno opredelitev zakonske zveze in družine. Se pravi, potrebuje definicije, ki prispevajo k evropski enotnosti in ki odražajo splošno realnost človeštva – zakon med moškim in žensko ter vezi med očetom, mamo in otrokom.

Pobudniki peticije “Mama, oče in otroci” predlagajo sprejetje enotnega pomena zakonske zveze kot stalne in zveste zveze med moškim in žensko ter družine kot skupnosti, ki temelji na zakonu in/ali potomstvu.

Člani Evropske unije moramo do 11. decembra 2016 zbrati 1 milijon podpisov (Slovenija 6.000). Po našem delu bo Evropska komisija pozvana, da pripravi zakonodajni predlog, ki bo vključeval voljo vseh državljanov: ohranitev zakonske zveze in družine, takšne, kakršna je.

Za evropsko državljansko pobudo »Mama, oče in otroci« stojimo vsa večja slovenska družinska gibanja, zavodi, društva in centri in vas pozivamo, da tudi vi oddate svoj glas podpore in s tem postanete oblikovalci družini prijaznejše prihodnosti.

VAŠ PODPIS BO NAREDIL SPREMEMBO! GENERACIJE BODOČIH OTROK RAČUNAJO NA VAŠO PODPORO. V NJIHOVEM IMENU, HVALA!

Objave iz področja Evropske državljanjske pobude za zaščito zakonske zveze in družine

V ponedeljek, 5. septembra, začetek zbiranja podpisov za človekove pravice vnukov in spoštovanje starih staršev
in Družbeno dogajanje, Družinski denter Dlan, Mama, oče in otroci – Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

V ponedeljek, 5. septembra, začetek zbiranja podpisov za človekove pravice vnukov in spoštovanje starih staršev

Vabljeni, da podprete spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katerimi bodo zagotovljene človekove pravice vnukov ter spoštovanje pomena starih staršev. Obrazec natisnite, izpolnite, overite na upravni enoti ter oddajte na stojnici Gibanja...

0
01 Sep 2016
Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno potrjuje: ne obstaja pravica do istospolne »poroke«
in Mama, oče in otroci – Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

Evropsko sodišče za človekove pravice soglasno potrjuje: ne obstaja pravica do istospolne »poroke«

Organizacijski odbor pri Evropski državljanski pobudi (EDP) »Mama, oče in otroci« pozdravlja odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice glede primera Chapin in Charpentier vs. Francija (no. 40183/07), ki pojasnjuje, da izraz »zakonska zveza« v Evropski...

0
09 Jun 2016